HINIS'TA NÜFUS VE YERLEŞİM
 
 
2016 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Hınıs’ın nüfusu 26.832 kişidir. Nüfus açısından, Erzurum’un toplam nüfusunun %3,443’ünü oluşturmaktadır. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı 15,55’tir. Hınıs nüfusunun yaklaşık 1/3’lük kısmı şehirde, 2/3’lük kısmı ise kırsalda yaşamaktadır. Hınıs 96 mahalleden oluşmaktadır. Hınıs’ta nüfus, %50,80 erkek ve %49,20 kadın nüfus oranları ile cinsiyete göre dengeli dağılmıştır. Erzurum’un yirmi ilçesi içerisinde en kalabalık sekizinci, güney ilçeleri arasında ise en kalabalık ikinci ilçedir. Son yıllarda terör ve işsizlik sebebiyle diğer illere doğru verilen yoğun göç, nüfusun giderek azalmasına sebep olmaktadır. Ancak 2016 yılından itibaren ilçedeki şartların düzelmesiyle beraber göçler yavaşlamıştır. Nüfus atış hızı ise %-0,97'dir. Bu oran, Erzurum geneline bakıldığında görece en düşük oranlardan biriyken, güney ilçeleri arasında ise en düşük orandır. 
 
 
 
YILLARA GÖRE HINIS’TA NÜFUS İSTATİSTİKLERİ
YIL
TOPLAM
ŞEHİR
KIR
1965
 
46.855
5.263
41.592
1970
 
51.869
6.860
45.009
1975
 
56.634
10.226
46.408
1980
 
58.595
10.684
47.911
1985
 
62.661
12.161
50.500
1990
 
45.514
16.005
29.509
2000
 
49.892
27.504
22.388
2007
 
32.059
10.802
21.257
2008
 
31.479
9.803
21.676
2009
 
31.330
9.654
21.676
2010
 
31.072
9.792
21.280
2011
 
30.627
9.773
20.854
2012
 
29.810
9.883
19.927
2013
 
29.165
29.165
Veri yok
2014
 
28.607
28.607
Veri yok
2015
 
27.096
27.096
Veri yok
2016
 
26.832
26.832
Veri yok
 
 
 
 
 
 
Ziyaretçi Sayısı