HINIS'IN SOSYAL YAPISI
 
 
Yöre halkı gelenek ve göreneklerine bağlı olup, eğitim kurumlarının varlığı halkın eğitim ve kültür seviyesine olumlu katkı sağlayarak, onların değişim ve gelişime kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.
 
İlimizde, özellikle kırsal kesimde halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Hayvancılık önemli bir yer tutmakla beraber girdi maliyetleri yüksek olduğu için et ve süt verimi düşük olmaktadır. Bu durum hayat standardını önemli oranda etkilemektedir.
 
Bunun yanısıra memur ve işçi istihdamı, üniversite öğrencileri ve askeri birliklerin ilimizde bulunması ekonominin hareketliliği bakımından önemli bir etki sağlamakla birlikte sosyo-kültürel yönden de olumlu sonuçlar doğurmaktadır.
 
İlçemizde istihdam oranlarının düşük olması sebebiyle işsizlik göçü yaşanmaktadır. İş aramak maksadıyla ülkenin batısına, hatta yabancı ülkelere göç devam etmektedir. Son yıllarda özellikle ilçe merkezinde çalışmalar yürütülmekte ve modern şehir görünümü sağlamak için gayret edilmektedir.
 
İlçemiz merkezinde konut sıkıntısı bulunmamaktadır. Ayrıca dar gelirli vatandaşın uygun sosyal konutlarda iskan edilebilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla sosyal konut yapımına gidilmesi çalışmaları yürütülmüştür.

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Sayısı