PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
 
 
 
RAMAZAN VOLKAN ÇOBAN
Projeler Genel Koordinatörü
 
Telefon: 0 (442) 511 39 07 
Faks    : 0 (442) 511 39 07
E-Posta: hinisgenclik@gmail.com
 
Kurumun Görevleri:
 
a) Erzurum Valiliğinin proje birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 
b) AB program ve projelerinde yer almak, yeni ve özgün projeler hazırlayarak AB’nin destek programlarından Hınıs ilçesine kaynak aktarılmasına olanak sağlamak,
 
c) AB tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği proje programlarının ilçe içinde tanıtılması ve bu kapsamda hazırlanacak projelere yardımcı olmak,
 
d) Ulusal fon ve kaynaklarla proje geliştirmek, geliştirilen projeleri yürütmek, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi proje desteği sağlayan Bakanlıklarla proje işbirlikleri geliştirmek,
 
e) Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen proje ortaklığı taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
 
f) Ulusal, uluslararası proje çağrılarını ve AB ile ilgili gündemi takip ederek gelişmeler hakkında Kaymakama önceden bilgi sunmak,
 
g) Hınıs ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetim birimlerine, meslek ve sivil toplum kuruluşlarına proje geliştirmeleri için teşvik, bilgilendirme, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak ve eğitim vermek,
 
h) Görev alanına giren eğitim, sağlık, yönetim bilimi ve AB uygulamaları gibi alanlarda ilgili kurumlar ile ortak bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, bu projelerin geliştirilmesini teşvik etmek, araştırmaların ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmasına katkı sunmak, söz konusu kongrelere katılmak ve bu sayede Kaymakamlık projelerinin bilimsel platformlarda görünürlüğünü sağlamak,
 
i) Kaymakamlık haricindeki kamu kurumları, belediyeler ya da sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeleri takip etmek ve Kaymakama bu projeler hakkında bilgi vermek,
 
j) Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
İletişim:
 
Yenikent Mah. Cumhuriyet Cad. No: 43 25600 Hınıs/Erzurum (Hınıs Gençlik Merkezi İçi)
 
 
 
 
 
 
Ziyaretçi Sayısı